BASURAHAN


Winton Lou Ynion

Tapunan ka ng dumi - 
listahan ng utang, lata ng gatas, plastik ng noodles.
Inilagay sa sulok
na mabaho
na madalas dalawin ng mga lamok 
at langaw.
Laman mo'y inilalagak
sa bundok ng sinusunog na kaluluwa
ng mga listahan ng pagkakasala,
bote ng mga ipinalaglag, 
at plastik ng mga condom (iba't ibang flavor).
Doo'y nagrarambol
ang mga v          at          t
         i  u  s      s
          r             a    i
                          k
gan'un na rin
ang mga panimdim at hinanakit.
Kunsabagay, 
sila, ikaw at ako
ay nakibahagi rin 
ng sarili nating bote, lata at plastik
sa mundong ito na napakalawak na basurahan.
 

Winton Lou Ynion, 19, graduated cum laude from West Visayas State University and was heralded as its most outstanding graduate for the year. He was a U.P. National Writers' Workshop Fellow for Filipino Poetry in  1999. He has published his stories in FilMag and in the Philippine Daily Inquirer, and  is currently pursuing his M.A. in Filipino.
 
 
Main
Next